صدور انواع مستر كارت

مستر کارت مجازی

 1.  
 2. کارت های مستر کارت مجازی به صورت فیزیکی نبوده و فقط اطلاعات ان در اختیار شما قرار داده می شود بنابراین قابلیت استفاده در پوز و ATM  بانکی رو ندارند.
 3. این کارت به صورت مضربی از 25 دلار شارز می شوند و حداکثر تا 500 دلار
 4. این کارت قابلیت شارژ مجدد را ندارد.
 5. این کارت دارای پنل آنلاین است و می توانید تراکنش های کارت را کنترل کنید.
 6. این کارت قابلیت ریفاند دارد.
 7. این کارت برای پرداخت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و به ارز دلار شارژ می شود اما با تمام ارزهای رایج دنیا پرداخت صورت می گیرد .
 8. این کارت برای پرداخت های آفلاین مناسب نیست .
 9. مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور 3 ماه است .

مستر کارت هدیه فیزیکی

 1.  
 2. این کارت به صورت فیزیکی صادر می شود و قابلیت استفاده در پوز بانکی را دارد .
 3. این کارت به صورت مضربی از 50 دلار و تا سقف 1000 دلار شارژ می شود .
 4. این کارت قابلیت شارژ مجدد را ندارد.
 5. این کارت دارای پنل آنلاین است و می توانید تراکنش های کارت را کنترل کنید.
 6. این کارت قابلیت ریفاند دارد.
 7. این کارت برای وریفای حساب  پی پال مورد اسفاده قرار می گیرد.
 8. این کارت برای پرداخت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و به ارز دلار شارژ می شود اما با تمام ارزهای رایج دنیا پرداخت صورت می گیرد.
 9. مدت اعبار این کارت ها از تاریخ صدور به مدت 1 سال است .

 

مستر کارت فیزیکی مسافرتی

 1.  
 2. این کارت به صورت فیزیکی صادر می شود و قابلیت استفاده در پرداخت های آنلاین ،دستگاهای پوز بانکی و ATM  رادارد .
 3. این کارت قابلیت شارژ مجدد با ضریب 100 دلار را دارد .در هر بار تا سقف 5000 دلار و سالانه تا سقف 30000 دلار .
 4. این کارت دارای پنل آنلاین است و می توانید تراکنش های کارت را کنترل کنید.
 5. این کارت قابلیت ریفاند دارد.
 6. این کارت برای وریفای حساب  پی پال مورد اسفاده قرار می گیرد.

نکاتی در مورد پاسپورت

 1. تصویر پاسپورت باید کاملا خوانا باشد

 2. امضا دارنده پاسپورت

 3. اعتبار پاسپورت بیشتر از 6 ماه باشد .