پروسه چک کردن (IBAN (International Bank Account Number

انتشار توسط میثم عبدالهی


تاريخ و ساعت انتشار : 97/04/03


پروسه چک کردن (IBAN (International Bank Account Number

ممکنه این سوال در ذهن شما پیش بیاد که iban طبق چه روالی ساخته می شه و چطور میشه با دیدن یه iban تشخیص بدهیم که این iban درست است.

اول :iban از چه اجزایی تشکیل شده

کد کشور مورد نظر که به صورت 2 حرف هست

شماره حساب

کد بانک مورد نظر

کد بین المللی

چک کردن iban

 • چک کردن iban طبق استاندارد ISO/IEC 7064:2003والگوریتمMOD-97-10 انجام می شود.

 • ابتدا تعداد کارکتر iban را با توجه به استاندارهای همان کشور چک کنین مثلا برای ایران حداکثر مجاز کارکتر 26 هست.

 • چهار کارکتر سمت چپ ibanرا با حفظ ترتیب به سمت راست انتقال دهید

 • تمام حروف را با اعداد 2 رقمی جایگزین کنین طبق روال زیر

A=10

B=11

.

.

.

.

Z=35

 • باقیمانده عدد به دست آمده در تقسیم بر عدد 97 را به دست آورید

 • باقیمانده تقسیم باید عدد1 باشد تا صحت IBAN مورد تایید باشد.

نکته:در ایران شبای تولید شده بر اساس الگوریتم IBANاست.

برای فهم بیشتر شبای زیر را باهم مورد بررسی قرار میدهیم

 1. IR500120020000004444994196

 2. 0120020000004444994196IR50

 3. 0120020000004444994196IR50

 4. 0120020000004444994196182750

 5. 120020000004444994196182750 mod97 =1

همان طور که مشاهده کردیم طبق الگوریتم باقیمانده تقسیم عدد 1 شد پس این شبا درست است